En julhälsning

Kära vänner!

2015 har gått över all förväntan, på två månader gick från en fin tanke till ett ännu finare rörelse. Det som startade som löst prat mellan fyra vänner iscensattes med en första trevande träning den 7 november. Med fjorton tappra deltagare och ett antal volontärer var Unite Stockholm officiellt igång. Redan vid andra träningstillfället hade vi fyllt upp våra grupper tack vare ungdomar från Orhems gård, Mandelgården, Linggården och Axelsbergs asylboende. Med många saker som måste falla på plats har vi med få motgångar, tack vare Korpen, kunna fylla idrottshallen med skratt, gemenskap och oerhörd kämparglöd varje vecka fram till jul.

Vi tar nu en veckas förtjänt uppehåll och ser med stor glädje fram emot nästa träning den 2 januari 2016. Vi vill även passa på att bjuda in samtliga tjejer till  nästa träff som äger rum lördag den 16 januari på Södermalm mellan 11.45 och 14.

God jul och gott nytt år!