Kallelse till årsmöte

Unite Stockholm

Unite Stockholm håller sitt första årsmöte som förening och härmed kallas samtliga medlemmar till sammankomsten som äger rum onsdag 10 februari. Vi kommer att prata ekonomi, fotboll, kommande projekt och framtiden.

Senaste datum för att inkomma med ytterligare punkter till dagordningen samt att OSA är 3 februari till Josefine@unitestockholm.se.

TID: 10 februari 19:00-20.15

PLATS: TBA

ÄRENDEN SOM SKA BEHANDLAS

EKONOMI: Genomgång av årsredovisning

FOTBOLL: Information om lördagsträningen, information om seriespel i Korpen

FRAMTIDEN: Kommande aktiviteter och planer

ÖVRIGA PUNKTER: Utvärdering, synpunkter och förslag

Vi ser fram emot att träffa er!

/Styrelsen i Unite Stockholm