Nike och SKS stöttar Unite Stockholm

Josefine Engdahl, Unite Stockholm, och Tobias Rosvall, kassör i SKS.
Josefine Engdahl, Unite Stockholm, och Tobias Rosvall, kassör i SKS.

Glada nyheter för Unite Stockholm!

Nike och Sportjournalisternas Klubb Stockholm (SKS) har
tillsammans donerat 30 par fotbollsskor till projektet.
– Vi är otroligt glada över att kunna hjälpa till, säger Tobias
Rosvall, kassör i SKS.
Unite Stockholm är ett ideellt projekt som syftar till att erbjuda
nyanlända barn och ungdomar en meningsfull fritid. Under
hösten och vintern samarbetar vi med bland annat
organisationen Korpen och fyra asylboenden i Stockholm för att gemensamt spela inomhusfotboll en gång i veckan. Föreningen är grundad av oss som privatpersoner, och såväl i styrelsen som bland våra funktionärer finns flera sportjournalister som är
verksamma på olika redaktioner runtom i staden. Nu kan vi tack vare SKS och Nikes frikostighet säkerställa väldigt fin utrustning till träningspassen framöver.
– Deras gåva är en mycket viktig pusselbit för vår förening. Något som innebär att vi i nuläget kan erbjuda skor till samtliga
ungdomar som kommer att delta i vår fotbollsverksamhet till en början, säger Unite Stockholms Josefine Engdahl.