Verksamhetsberättelse 2016

Verksamhetsåret 2016-01-01 – 2016-12-31 Unite Stockholm

Styrelsen: 
Ordförande Maria Rehnvall 
Vice ordförande Josefine Engdahl 
Kassör Nils Olof Engdahl 
Sekreterare David Larsson 
Ledamot Oskar Månsson

Föreningen består idag av 37 betalande medlemmar, 68 bidragsgivare och 19 volontärer.  Styrelsens hade under året 14 protokollförda sammanträden.

2016 var året då föreningen stod inför administrativa, praktiska och organisatoriska utmaningar. Mycket tid och energi har lagts från hela styrelsen både vad gäller träningar och nyrekrytering av volontärer.

För Unite Stockholms killar blev utomhussäsongen den mest framgångsrika hittills, trots ganska omfattande förändringar inom vår organisation. Medgrundaren Oskar Månsson och tränaren Robert Laul, som båda varit engagerade hos oss sedan starten, var några av dem som lämnade föreningen. Men den fina grund de och flera andra varit med om att lägga gav oss ändå en trygghet.

Vi hade utökat antalet lag, från ett till tre, jämfört med den föregående inomhussäsongen men vi tappade inte slagkraft av att fördela oss på olika serier i Stockholmskorpen. Tvärtom, både Unite Stockholm 1 och Unite Stockholm 2 avslutade sina spelår som mästare i varsin elitdivision, medan det mer nykomponerade Unite Stockholm 3 tog en stabil mittenplacering i sin division.

En extra krydda var förstås de nya fina matchställ vi kunnat köpa in tack vare våra sponsorer, Sportbibeln och MyFootballBoots. Dessa bidrog tydligt till att stärka gemenskapen och många av våra spelare uttryckte en stolthet över att få vara del av ett ”riktigt” lag ihop med sina vänner.

Under hösten 2016 startades även Unite Stockholm Girls Team upp. Efter en något kämpig start med oregelbunden närvaro och viss tränarbrist mellan varven tog teamet revansch och har nu regelbundna träningar en gång i veckan. Tjejerna utvecklas snabbt och till våren är planen att de ska tävla i Korpen för Unite Stockholm mixlag.

Framåt hösten väntade nästa kapitel i Unite Stockholms historia. Våra killar lämnade sin gamla träningsplan i Farsta för att ta plats i Skärholmshallen där vi kamperar under innevarande vinter och vår 2017. Samma gällde för våra tjejer som även lämnade sin hemmabas i Farsta
och flyttat till Sofiahallen på Södermalm, där vi kommer att spela resten av säsongen och våren 2107. De har fina anläggningar som gett oss ännu bättre förutsättningar än tidigare att bedriva vår verksamhet.

Vi har under året genomfört  48 stycken mycket lyckade träningar och matcher för killarna samt 19 mycket lyckade träningar för tjejerna.

Vi har också stöpt om uppsättningen volontärer något för att minska personberoendet och göra oss bättre rustade inför fortsättningen. Detta är ett pågående arbete, men tack vare att vi bland annat stärkt upp styrelsen med den adjungerade ledamoten Jonas Lemon och knutit till oss ett antal nya ledare står vi starka inför den kommande våren.

Ordförande Maria Rehnvall och adjungerande ledamot Jonas Lemon har båda två hållit föredrag för Unite Stockholm räkning i olika forum.  Annsofi Hjärtström, volontär,  har deltagit på Farsta Strands tjejdag där hon representerade Unite Stockholm tjejverksamhet.

Nu laddar vi för ett ännu bättre 2017 med våra lag!

Stockholm 31 dec 2016

Maria Rehnvall                    Josefine Engdahl

David Larsson                     Nils-Olof Engdahl
.