Verksamhetsberättelse 2017

Verksamhetsåret 2017-01-01 – 2017-12-31
Unite Stockholm IF
Styrelsen

  • Ordförande Josefine Engdahl
  • Vice ordförande David Larsson
  • Kassör Nils Olof Engdahl
  • Ledamot Maria Rehnvall
  • Ledamot Jonas Lemon (har ej deltagit i styrelsen under 2017)
  • Suppleant Willy Lindo
  • Adjungerad under höster Annsofi Hjärtström

Unite Stockholm består idag av 136 medlemmar som innefattar styrelsen, volontärer, bidragsgivare samt spelare som deltagit minst 5 gånger under 2017. Styrelsens hade under året 12 protokollförda sammanträden.

Vi stängde året med totalt 75 träningstillfällen samt 67 matcher, och utöver detta har ytterligare aktiviteter genomförts såsom middagar och utbildningar och Tillsammans cup. Under året har vi haft 147 aktiva spelare, där deltagarsnittet per tillfälle har varit 15 ungdomar. Mycket tid och energi har lagts på nyrekrytering och omorganisering, vilket har bidragit till att vi idag har en stabil grund med fantastiska, peppande och inspirerande ledare. Unite Stockholm IF beslutade även att ingå ett samarbete med idrottsföreningen Reymersholms IK. Parterna ska tillsammans samarbeta inom följande områden:

l  Erbjuda ungdomar möjlighet att vara aktiva i båda föreningars verksamhet för att på bästa sätt möta individuella ungdomars olika behov av fotbollsutbildning, utmaningar och socialt umgänge.

l  Erbjuda ungdomar möjlighet att utveckla sitt ansvarstagande och sina ledarfärdigheter genom utbildningar och uppdrag som ledare för andra barn och ungdomar.

l  Utnyttja material och fotbollsutrustning på bästa sätt så att inte fungerande material och fotbollsutrustning slängs i onödan.

l  I tillämpliga fall, ansöka om stöd och ekonomiska bidrag för sådan verksamhet som berör båda parter.

Utöver Reymersholms IK har vi även samarbetat med Rädda Barnen och projektet Ung på väg som syftar till att ge unga spelare ledarutbildning. Vi deltog med fyra spelare samt två ledare.

Under 2016 startade vi vårt tjejlag, med det var under 2017 som det verkligen tog fart. Under våren började tjejerna tävla i Korpen, och trots förlust efter förslust bidrog denna erfarenhet till en ännu starkare gemenskap.

Robert Laul, som tog en paus under 2016, kom även tillbaka som huvudtränare och  ansvarig för tjejlaget. Tillsammans  bland annat Annsofi Hjärtström, Lina Lhony, Maria Sonnerby, Emma Turton och många flera engagerade och betydelsefulla  ledare tagit våra tjejer till en ny nivå i spelet. Korpenmatcherna har fortsatt under hösten och vi hoppas självfallet på att intresset för matchspel lever vidare under 2018.

För Unite Stockholms killar var 2017  ett föränderligt år, både i positiv och negativ bemärkelse. Rent sportsligt tog vi oss an en ny utmaning i form av att för första gången spela elvamannafotboll på fullstor plan. Och som vi växte! Till en början hade vi vissa bekymmer med att anpassa oss både taktiskt och tekniskt till de nya förutsättningarna, och vi fick också känna på den fysiska skillnaden av att möta vuxna motståndare med många års erfarenhet, gentemot när vi höll till i ungdomsserierna. Men gradvis lärde vi oss mer och mer. Vi tog stora kliv framåt. När hösten nalkades höll vi inte bara jämna steg med de bästa lagen, utan skapade rentav ett övertag där våra individuellt skickliga killar med sin överlägsenhet i snabbhet och kondition började omsätta sitt hårda jobb i fina resultat.

En annan glad nyhet handlar förstås om Fahim Husseini. Som spelare hör har han till det gamla gardet, det som utgjorde kärntruppen när vi startade vår satsning i Farsta 2015. Nu har Fahim tagit nästa steg i sin utveckling och blivit en av våra lagledare under inomhussäsongen. Han har genomgått två utbildningar – dels en grundkurs i svenska fotbollförbundets regi, dels en kurs i ledarskap hos Rädda Barnen – och på så sätt tillgodogjort sig kunskaper som gör honom till en jättetillgång för oss. Vi tror väldigt mycket på Fahim i framtiden.

Det går dock inte att bortse från de mindre glada omständigheterna som ständigt hänger över oss och vårt lag. Då syftar vi förstås på det politiska läget, där framtiden för de ensamkommande ungdomar som kommit till Sverige på senare tid alltjämt är oviss. Många av våra killar har drabbats av avslag i sina asylansökningar och även omplacerats till andra städer. Vissa har tvingats lämna landet. Andra har väntat i över två och ett halvt år på att få svar från Migrationsverket, och gemensamt för de flesta är att de mår dåligt över den rådande situationen. Som förening fortsätter vi att försöka stötta så gott vi kan, både när det gäller personliga samtal och utnyttjandet av våra egna kontaktnät för att hitta rättshjälp och bostäder. Men situationen är ohållbar på längre sikt och vi önskar naturligtvis av hela våra hjärtan att regering och riksdag snart ska bringa klarhet i vad som gäller framöver, och ta tillvara på den ohejdbara kraft som finns hos dessa ungdomar.

Med förhoppning om ett fantastiskt 2018!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Josefine Engdahl

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

David Larsson

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Maria Rehnvall

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nils-Olof Engdahl

.
Jonas Lemon
(Har ej deltagit i styrelsen under 2017)